Recap 2022 en vooruitblik op 2023

HybridWorkPodcast
HybridWorkPodcast
Recap 2022 en vooruitblik op 2023
/

Luister in deze aflevering naar onze visie op hybride werken in 2023. Als cliffhanger geven we prijs met wie daar in aflevering 2 van 2023 verder op ingaan.

Bij het evalueren van 2022 zien we een duidelijke lijn in de verhalen: zoeken Veel organisaties gingen op zoek naar wat hybride werken voor hen is en hoe daaraan invulling gegeven kan worden. Luister naar onze samenvatting van 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *