Hybride Teamwork: hoe teams teamwork met werkgeluk in het nieuwe normaal samen kunnen voegen

Na meer dan een jaar van werken op afstand, kiezen de meeste organisaties ervoor om ook in de toekomst het werk meer hybride te gaan doen. Want dat er naast nadelen van thuiswerken zeker ook voordelen zijn, is onmiskenbaar gebleken in de periode dat we noodgedwongen thuiswerkten.Alleen…Wat voor de één een groot voordeel is, is echter voor de ander een energielek. Of individuele wensen frustreren de teameffectiviteit.

Kortom: Hoe waarborg je, in de nieuwe hybride manier van werken, niet alleen het werkgeluk van medewerkers, maar ook de kwaliteit van de teamsamenwerking, én daarmee de effectiviteit van het team? En hoe zorg je dat je met elkaar blijft reflecteren en leren om zo het hybride teamwork te optimaliseren?

Deze vragen beantwoorden is complex, omdat er vaak vele persoonlijke verschillen in individuele behoeften zijn.

Daarom is het dan ook essentieel dat het ‘Wat’ en het ‘Hoe’ van het hybride samenwerken op een constructieve en veilig manier binnen het team wordt besproken. Met het team, en vooral ook door het team.

Wil jij met jouw team het onderwerp Hybride werken en samenwerken zorgvuldig vormgeven? En hecht jij evenveel waarde aan succesvol teamwork als aan individueel werkgeluk? Omdat jij niet alleen autonomie maar ook ontwikkeling en samenwerking echt wilt optimaliseren?

Gun dan je team een Hybride Topteam@Workshop en gebruik deze aanbieding.

Je krijgt tot 15 oktober 2021 korting op deze workshop van een dagdeel: van €1.575,– voor €1.275,– (excl. btw en reiskosten).

Deze sessie Hybride Topteam@Workshop levert jouw team het volgende op:

  • Verheldering van de functie van het kantoor voor de taken van het team
  • Inzicht en groter begrip voor (verschillen in) individuele behoeften
  • (Onbewuste) aannames worden zichtbaar en getoetst wat leidt tot
  • Openheid en daarmee grotere psychologische veiligheid
  • Concrete vertaling van WAT, WANNEER naar het nieuwe hybride werken: welke werkzaamheden voortaan synchroon/asynchroon, online versus offline
  • En concrete afspraken over HOE jullie met elkaar willen samenwerken als Hybride Team

Neem een kijkje op  https://www.toptimismatwork.com